محتواي بالاي صفحه مقالات

مقاله 15 adult t cell leukemia

Zidovudine and interferon-alpha treatment induces a high response rate and reduces HTLV-1 proviral load and VEGF plasma levels in patients with adult T-cell leukemia from North East Iran.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 14 adult t cell leukemia

Effects of silymarin on the spontaneous proliferation and cell cycle of human peripheral blood leukemia T cells.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله13 adult t cell leukemia

Increased microvessel density in involved organs from patients with HTLV-I associated adult T cell leukemia lymphoma.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله12 adult t cell leukemia

Specific cutaneous manifestations in adult T-cell leukemia/lymphoma.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 11 adult t cell leukemia

Truncated MTA-1: a pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infection.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 10 adult t cell leukemia

The effect of an iron (III) chelator, silybin, on the proliferation and cell cycle of Jurkat cells: a comparison with desferrioxamine.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 9 adult t cell leukemia

The efficient generation of immunocompetent dendritic cells from leukemic blasts in acute myeloid leukemia: a local experience.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله8 adult t cell leukemia

Phase 2 study of the efficacy and safety of the combination of arsenic trioxide, interferon alpha, and zidovudine in newly diagnosed chronic adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL).
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

مقاله 7 adult t cell leukemia

Adult T-cell leukemia/lymphoma in the Middle East: first report of two cases from Lebanon.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Adult Tcell Leukemia

صفحات :
۱
 
۲
 

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1