نحوه ارسال و روند بررسی طرح پژوهشی در " ستاد HTLV-I و بیماریهای وابسته "

 

با توجه به اهمیت ویروس HTLV-I و انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان عفونت ناشی از این ویروس، و همچنین پژوهش درباره مکانیسم های سرطان زایی و مسیرهای مولکولی آن، با بررسی ویروس HTLV-I که جزء ویروس های سرطانزا است،" ستاد HTLV-I و بیماریهای وابسته" (HTLV-I  Foundation) با هدف معرفی علمی این ویروس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل شده است. همچنین جهت سهولت دسترسی، عنوان " ستاد HTLV-I و بیماریهای وابسته "در زیرمجموعه مراکز تحقیقاتی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس www.mums.ac.ir قرار داده شده است. بدین منظور، نحوه ارسال طرح پژوهشی و روند بررسی آن در این ستاد به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

1- مرحله ارسال طرح پژوهشی به ستاد از طریق ایمیل ستاد:    Htlv.1@mums.ac.ir  

 

2- مرحله مقدماتی بررسی طرح(حداکثر طی 5 روز کاری)

تعیین واحد یا واحدهای زیر مجموعه ستاد توسط اعضای واحد آموزشی و پژوهشی جهت بررسی نسخه اصلی طرح

 

3- مرحله اصلی بررسی طرح (حداکثر طی 30 روز کاری)

بررسی طرح توسط اعضای واحد یا واحدهای تعیین شده و ارسال نسخه داوری شده به اعضای واحد برنامه ریزی و کنترل

 

4- مرحله نهایی بررسی طرح (حداکثر طی 10 روز کاری)

اعلام نظر نهایی واحد برنامه ریزی و کنترل درباره نسخه داوری شده طرح

در صورت تأیید یانیاز به بازبینی=>ارسال نتیجه بررسی به مجریان، ارسال کننده و معاونت پژوهشی واحد مربوطه

 

بر اساس روند فوق بدیهی است، بدون در نظر گرفتن ایام تعطیل رسمی و با توجه به تصمیم نهایی واحد برنامه ریزی و کنترل مبنی بر تأیید، مدت زمان بررسی طرح پژوهشی در ستاد حداکثر  1.5 ماه  می باشد.     

ستاد HTLV-1

کتاب htlv-1

کتابچه htlv-1

درباره

تعريف و هدف:

این شبکه دارای یک هسته مرکزی با حوزه ستادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نقاط فعال دیگر در سایر مراکز و استان‌ها می‌باشد. هدف این شبکه، کمک به درک بهتر عوارض ناشی از ویروس تقریباً کمخطر HTLV-Iو کاستن از حساسیت‌های بی‌اساس غیرعلمی در سطح جامعه و اطلاع‌رسانی مناسب به متخصصان و پژوهشگران بوده و به منظور آشنایی عموم مردم و بخصوص جامعه پزشکی با عفونت HTLV-Iراه‌اندازی شده است. در پايان، خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه اجرایی ستاد HTLV-Iواقع در بیمارستان قائم(عج) مشهد در میان بگذارید: htlv.1@mums.ac.ir

اولین کنگرهHTLV-1